Image

Синдикални Спортски Игри „Комуналијада„

Kако и секоја година,така и оваа,со цел задржување и продолжување на традицијата,дружењето,заедништвото,се одржаа 21-те Синдикални Спортски Игри „Комуналијада„ во хотел Десарет,во Охрид,во период од 16-19.10.2014 година.На Комуналијадата како учесници се јавија вработените од комуналните и другите претпријатија од земјата,каде што уште еднаш покажаа меѓусебна колегијалност,фер-плеј и посебен натпреварувачки дух.

Се натпреваруваа во следните дисциплини:
Дисциплина Мал фудбал / Шах / Стрелаштво / Пинг понг / Пикадо / Кошарка / Влечење јаже / Аранжирање на цвеќе / Миење на јавни површини / Изнесување на смет / Монтирање на водомер / Обележување на коловоз


После одржаните натпревари,се доделуваа пофалници,дипломи и за најдобрите-пехари,како спомен на уште едно заедничко спортско дружење.

Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада