СУТКОЗ на терен! Претседателот Кашиковски во ЈКП Брегалница кадешто не беа зголемени платите согласно Општиот колективен договор за јавен сектор.Проблемот е надминат и разликата на плата ќе биде исплатена најдоцна за 10 дена.