Стојанче Кашиковски, Претседателот на СУТКОЗ, кој е единствен репрезентативен синдикат на работниците од комуналните дејности, беше гостин на Алфа ТВ во емисијата ЗА или ПРОТИВ, во која беа опфатени теми кои се однесуваат на вработените во јавните комунални претпријатија(ЈКП), нивната финансиска состојба, одливот на работници од ЈКП како и почитувањето на Општиот колективен договор за јавен сектор и покачувањето на платите за 10% во ЈКП. :