Согласно активностите на СУТКОЗ на РМ, околу барањето за изземање на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор,а по добивањето на известувањето од МИОА, околу намерата за повторно разгледување на ова барање согласно Нацрт стратегијата и Годишната програма на Министерството за информатичко општество и администрација,кое е дел од Владата на Р.Македонија,
СУТКОЗ на РМ ги испрати иницијативата и петицијата и до Владата на Р.Македонија.

(прилог 108 и 109)

Прилог - 108


Прилог - 108 Види го прилоготПрилог - 109


Прилог - 109 Види го прилоготВо прилог на ова, до Владата испративме и примери, искуства и начини како е третирано ова прашање и во другите земји од регионот. Конкретно од Словенија, Хрватска, Србија. Какво е нивното законодавство во однос на нашето итн. Во тоа ни помогна Алексоска Рајна од ЈП Комуналец Кичево, која вршела истражување и споредување на законите во овие земји во комуналната сфера, односно на кој начин и по кој закон се третирани вработените од комуналните претпријатија во земјите членки на ЕУ .