• Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 1
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувaат Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 2
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 3
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 4
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
  Ноември 20, 2017  

Ретроспектива на случувањата во изминатиов период

По одржувањето на Х-от Конгрес на СУТКОЗ на РМ, на кој што едногласно беше избран Дарко Димовски за претседател, се надевавме дека превирањата, подметнувањата, упадите, притисоците во нашите синдикални организации кон претседателите, делегатите,членовите на органите и телата ке престанат и ке се смират, но за жал таквите негативни појави добија само на интензитет и многу често се случуваше да имаме дојава од нашите синдикални организации дека надворешни луѓе , кои не се ни членови на синдикатот,преку раководните лица, особено во јавните претпријатија, вршат класичен упад во работењето на синдикатот со притисоци за негирање на валидноста и одлуките на Х-от конгрес преку доставување на тнр.иницијатива за отповикување на легитимно избраниот претседател на СУТКОЗ и организирање на вонреден Конгрес.

Повеќе..

Ноември 20, 2017
  Септември 20, 2017  

"XXIV К О М У Н А Л И Ј А Д А 2 0 1 7 "

Во интерес на зачувување и одржување на традицијата и годинава од 07 до 10 Септември,традиционално во хотелот Десарет, во Охрид, ја организиравме 24-та Комуналијада,која требаше да има спортски и едукативен карактер, но соочени со многуте проблеми на јавните комунални претпријатија, одзивот беше многу слаб.Повеќето од нашите синдикални организации не наидоа на разбирање и поддршка во своите претпријатија.

Повеќе..

Септември 20, 2017
  Октомври 14, 2016  

"XXIII К О М У Н А Л И Ј А Д А 2 0 1 6 "

Како и изминатите години така и оваа година, Синдикатот на работниците од угостителството,туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните работилници (СУТКОЗ) од 01.09.2016 до 04.09.2016 година во Охрид во хотел "Десарет" ги одржа традиционалните 23 спортски игри " 23 Комуналијада 2016 "

Потребните подготовки за одржување на Комуналијадата ги направи организациониот одбор на Синдикатот на СУТКОЗ на РМ.

Повеќе..

Октомври 14, 2016
  Maj 3, 2016  

Понеделник-02.05.2016 година
Одбележување на 1 Мај

      Меѓународниот ден на трудот - 1 Мај - се празнува во спомен на големите работнички демонстрации , одржани во Чикаго (САД) во 1886 година. Демонстрациите беа во знак на протест против неисполнувањето на барањата на работниците за подобрување на условите за работа,а таа борба и стремеж сеуште трае. Секако 1 мај има многу поголемо значење за работничкото движење од спомените и оддавањето на почест на овие храбри луѓе. 1 Мај претставува и светски ден на работничката солидарност - бидејки нападот на еден е напад на сите, ден кој треба да се запамети, ден на кој треба да се потсетиме на борбата на работниците во минатото и продолжување на истата таа борба денес за:

 • достоинствени и редовни плати
 • повеќе квалитетни работни места
 • слобода на организирање
 • сигурност на работните места

И затоа БАРАМЕ:

 • договори на неодредено време
 • враќање на трајното право на надомест за невработеност - 5 години пред пензија
 • нов закон за административните службеници
 • ист закон за пензионирање за сите работници со бенефициран стаж
 • потпишување на општ колективен договор за јавниот сектор
Одбележување на 1 Мај Ова се само некои од најгорливите прашања. Секако дека СУТКОЗ на РМ, како претставник на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство , занаетчиството и заштитните друштва, ќе се бори против секоја неправда кон работниците и нивните права бидејки нападот на еден е напад на сите... ЧЕСТИТ 1 МАЈ !!!

Мај 03, 2016
  Април 11, 2016  

Петок-08.04.2016 година
10-ти Конгрес

      На 26-та седница на Претседателството на СУТКОЗ на РМ, која се одржа на 31.03.2016 година, по одржаните избори во Синдикалните организации и по поднесениот предлог за претседател на СУТКОЗ и поддршката за претседател на м-р. Дарко Димовски, како единствен кандидат за претседател на СУТКОЗ на РМ,беше закажано одржувањето на редовниот Х-ти Конгрес на СУТКОЗ на РМ - за избор на органи и тела на СУТКОЗ на РМ (претседател, членови на претседателството, членови на надзорен одбор и нивни заменици) за 08.04.2016 година во Дојран.

Повеќе..

Април 11 , 2016
  Април 4, 2016  

Вторник-22.03.2016 година
Потпишан Меморандум за соработка и заедничко делување

      Со цел за унапредување и зајакнување на синдикалното движење , на 22.03.2016 година, во Скопје, Синдикатот на СУТКОЗ на РМ , заедно со уште три синдикати потпиша Меморандум, за потесна соработка и градење на заеднички ставови по прашања од заеднички интерес. Преставниците на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално - стамбено стопанство и заштитните друштва на РМ (СУТКОЗ) , Синдикатот на индустријата, енергетиката и рударство во РМ (СИЕР), Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ (УПОЗ), и Синдикатот на одбраната и безбедноста (СОБ), тргнувајќи од потребата за:

Повеќе..

Април 4, 2016
  Јуни 30, 2015  

Четврток-25.06.2015 година
Средба со министерот за информатичко општество

      Претседателите на синдикатите на СУТКОЗ и УПОЗ остварија заедничка средба со министерот за информатичко општество - Иво Ивановски, на која беше укажано на сите забелешки во однос на примената на Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор. Се говореше и за систематизациите кои ги прават Директорите на јавните претпријатија, при што дојдовме до заеднички заклучок дека мора да се оствари повторна средба со претставниците од ресорното Министерство за информатичко општество, синдикатот, работодавачите и АДКОМ, со цел - усогласување на сите сегменти кои мора да се применат со Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор и надминување на недостатоците кои би ги усогласиле на ниво на колективно преговарање односно донесување на Колективен договор.Средбата ќе биде закажана во блиска иднина,со претходна косултација на страните учеснички.

Јуни 30, 2015
  Јуни 19, 2015  

XXII Комуналијада 2015 Традицијата продолжува !!!

XXII- те спортски игри и средби на синдикатот на СУТКОЗ се доволно добра потврда за тоа. Дваесет и втората "Комуналијада" се одржа и годинава во Охрид, во хотел Десарет, од 13-ти до 16-ти Јуни 2015 година. За разлика од минатата година, бројот на учесниците беше зголемен, а со тоа и конкуренцијата и натпреварувачкиот дух, но и задоволството при секојдневното дружење надвор од спортските терени. Беа поканети и претставници од сродните синдикати од балканските простори, но заради работни обврски присуствуваа само претставниците од Србија и Босна и Херцеговина.

Повеќе..

Јуни 19, 2015